Герцен Іван Генріхович


Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця в 2003 році за фахом «педіатрія».

У 2005 році закінчив інтернатуру за фахом «дитяча травматологія та ортопедія», після чого пройшов за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника в клініку реконструктивної ортопедії і травматології  дитячого і юнацького віку.

Опанував консервативні та оперативні методики лікування ортопедо-травматологічних хворих і з успіхом застосовує їх в своїй роботі. Наполегливо підвищує свій теоретичний та практичний рівень. Герцен І.Г. володіє сучасними методами діагностики і лікування за своєю спеціальністю.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію: „Порівняльна характеристика пластики порожнинних дефектів кісток композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту в екперименті”. Є автором 40 наукових праць та 6 патентів на корисну модель

У 2019 році пройшов за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника в клініку реконструктивної ортопедії і травматології  дитячого і юнацького віку.

Особисто виконав понад 1000 оперативних втручань. Працює над науковим та практичним розвитком проблем лікування наслідків травм і вроджених захворювань стопи у дітей та удосконаленням методик реконструктивно-відновного лікування. Володіє сучасними технологіями хірургічних втручань в ортопедії і травматології нижньої кінцівки, різноманітними способами відновлення функції сухожилків, м’язів, кісток. Багаторазово   виступав на засіданнях обласних товариств травматологів, міжнародних конференціях та з’їздах в Україні. Виступав з науковими доповідями в Польщі, Данії, Німеччині, Англії.