Завідувач: Юрик Ольга Єфремівна


Лабораторія нейроортопедії та проблем болю
Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27 м. Київ 01601
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця

Юрик Ольга Єфремівна

Керівник — 
ЮРИК Ольга Єфремівна 
доктор медичних наук

Лабораторія заснована в 1990 році і є єдиною в Україні науково-лікувальною структурою такого спрямування. В її штаті працюють 3 наукових співробітники, 2 лікарі, 2 інженери, медичні сестри та лаборанти.

Наукова діяльність лабораторії спрямована на проведення систематичних науково-теоретичних досліджень, направлених на вирішення теоретичної сутності болю як такого, уточнення і доповнення вивчення механізмів розвитку багатьох нозологічних форм хронічного болю при патології опорно-рухового апарату; проведення діагностичного моніторингу неврологічних розладів у хворих з розладами апарату руху та опори; розробка нових та удосконалення існуючих методів лікування гострих та хронічних больових синдромів; розробка методів профілактики розвитку больових синдромів та вегетативно-трофічних розладів у осіб з ортопедо-травматологічною патологією; розробка нових консервативних методів лікування неврологічних ускладнень у дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Фото нейроортопедії

Співробітники лабораторії широко впроваджують в науково-дослідницьку роботу методи тепловізійної термодіагностики нейроортопедичної патології, електроенцефалографію, нейроімунологічні діагностичні тести, магніторезонансну спектроскопію та магніторезонансну томографію; різноманітні методи діагностики вегетативного статусу у пацієнтів.

Практична діяльність — співробітники лабораторії надають консультативну допомогу профільним хворим інституту; проводять діагностичний моніторинг хворих із розладами апарату руху та опори з наявним больовим синдромом та вегетативно-трофічними розладами у гострому та хронічному періодах захворювання; здійснюють спостереження за хворими, які знаходяться на обліку у клініках інституту з різноманітними больовими синдромами та нейротрофічними розладами, які сприяють хронізації патологічного процесу та інвалідизації пацієнтів; удосконалюють методи лікування різноманітних больових синдромів та нейротрофічних розладів у осіб з патологією апарату руху та опори і впроваджують ці методи лікування у практичну діяльність; розробляють методи профілактики розвитку больових синдромів та вегетативно-трофічних розладів у осіб з ортопедо-травматологічною патологією. Для лікування хворих широко використовують різноманітні методики рефлексотерапії та гомеопатії.


Лікарі Клініки