Останнім часом інтерес до застосування та використання методу електропунктурної діагностики Р.Фолля (ЕПДФ) в різних сферах медичної науки і практики зростає у зв’язку з можливістю підвищення ефективності діагностичних заходів.


Режим роботи:

 • КТ/МРТ: 09:00-16:00
 • Рентген: 09:00-15:00
 • Інші відділення: 09:00-16:00
 • У вихідні дні - за домовленістю

Адреса:

 • вул. Бульварно-Кудрявська,27,
  Київ, 01601, Україна
 • Чеховський провулок, 7,
  Київ, 01601, Україна

Останнім часом інтерес до застосування та використання методу електропунктурної діагностики Р.Фолля (ЕПДФ) в різних сферах медичної науки і практики зростає у зв’язку з можливістю підвищення ефективності діагностичних заходів.

Так, за допомогою ЕПДФ було проведено дослідження різноманітних нозологій, а саме: алергічних і дерматологічних порушень, патології щитовидної залози, хронічних захворювань органів дихання і травлення у дітей в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, патології внутрішніх органів у науково-дослідному інституті онкології і радіології МОЗ України, гіпертонічної хвороби, медикаментозне тестування препаратів при лікуванні хронічного періодонтиту тощо.

Згідно визначення, електропунктурою є поверхнева дія електричного струму на біологічно активні точки (БАТ) за допомогою електроду без порушення покрову шкіри.

ЕПДФ – це визначення та оцінка функціонального стану органо-тканинних утворень організму людини на підставі результатів вимірювань електропровідності шкіри, що неінвазійно проводяться у біологічно активних точках (БАТ) відповідних каналів (меридіанів). Німецьким лікарем-дослідником Р.Фоллем (1953) було описано 8 нових каналів та більш ніж 700 БАТ, вивчено їх зв’язок з органами та системами (органо-тканинними утвореннями) організму й впроваджено новий метод експрес-діагностики – ЕПДФ. Основою електропунктури є феномен підвищеної електропровідності БАТ, стан яких змінюється в залежності від стану пов’язаних з ними відповідних органів та систем організму.

Метод ЕПДФ базується на синтезі класичної східної рефлексотерапії та традиційної західної медицини. Р.Фолль адаптував традиційну рефлексотерапію з її принципом лікувати не хворобу, а хворого до сучасної західної медицини з її поняттями та термінологією.

Метод полягає у функціональному взаємозв’язку між БАТ та пов’язаними з ними органо-тканинними структурами через зазначені канали. Кожне з органо-тканинних утворень має власний електричний (енергетичний) потенціал, який обумовлюється складними біохімічними та біофізичними процесами, що виникають на субклітинному, клітинному та органному рівнях. Цей потенціал створює енергію, яка циркулює по зазначених каналах та складає електропровідність вимірюваних БАТ.

Вагомі досягнення у вивченні БАТ та їх зв’язку з внутрішніми органами було зроблено А.К. Подшибякіним, який встановив зміни електричних потенціалів у місцях входу нервів у шкіру під час експериментів на шкірі людини та тварин. Зазначені місця входу нервів у шкіру й було визначено як БАТ. Вчені довели, що БАТ мають підвищені больову чутливість, поглинання кисню, обмін речовин, температуру та інфрачервоне випромінювання. Дослідженнями А.К. Подшибякіна та Ф.Г. Портнова доведено, що за наявності функціональних порушень у відповідному органі величина потенціалів та електропровідності у БАТ зростають.

У БАТ приблизно на 3-5 мілівольт збільшені значення електричних потенціалів у порівнянні з оточуючими зонами шкіри, але інтенсивний фізіологічний або патологічний процес призводить до значного збільшення величини потенціалів саме у тих БАТ, що знаходяться у вираженому нервовому зв’язку з певними органами та системами організму. Ступінь вираженості змін у зазначених утвореннях прямо пропорційно відображуються на стані БАТ, та навпаки, за електрофізіологічними характеристиками (величинами показників) БАТ можна отримати уявлення про інтенсивність процесів, які відбуваються в досліджуваних структурах.

БАТ розташовано на шкірі дистальних та проксимальних фаланг пальців, п’ясткових, зап’ястних та плеснових областях верхніх та нижніх кінцівок праворуч та ліворуч (симетрично), де використовуються анатомічні орієнтири – місця переходу голівки фаланги у тіло або переходу тіла фаланги в основу.

Встановлення зниженого електричного потенціалу (електропровідності) у БАТ свідчить про недостатність функції відповідного каналу (меридіану), а високий – про її надлишковість.

Знижена електропровідність (електричний потенціал) поряд з підвищенням опору у БАТ свідчить про гіпофункцію сполученого з БАТ органу, а підвищена електропровідність із зниженням опору – про гіперфункцію відповідного органу.

При надмірній функції (гіперенергетичному стані) органо-тканинного утворення електропровідність БАТ підвищується, що свідчить про наявність та різну ступінь інтенсивності запального процесу в зазначеній структурі.

При недостатній функції (гіпоенергетичному стані) органо-тканинного утворення електропровідність БАТ знижується, що свідчить про наявність та різну ступінь інтенсивності дегенеративного процесу в зазначеній структурі.

Р.Фоллем було розроблено кількісні значення (чисельні критерії) показників вимірів БАТ, що реєструються в умовних одиницях (УО), та яким відповідає варіант нормотонії або різні стадії запалення та дегенерації.

Нормотонічне (нормофізіологічне) значення показників виміру для всіх органо-тканинних утворень, крім гіпоталамусу, складає 50-65 УО. Для дітей до 16 років та осіб похилого віку після 65 років даний показник відповідно збільшується або зменшується на 10 УО.

Експрес-метод електропунктурної діагностики Р.Фолля (ЕПДФ) дає змогу:

 • Досліджувати функціональний стан будь-яких органо-тканинних утворень организму з метою виявлення патологичних змін (запалення або дегенерації) та визначення ступеня їх інтенсивності по 3 стадіях Р.Фолля;
 • виявляти патологичні зміни на ранніх (докліничних) стадіях;
 • визначати стан вегетативної нервової системи (наявність та схильність до гіпо- или гіпертонії);
 • об’єктивно оцінити ефективність будь-яких лікувальних заходів при обстеженні у динаміці – до, під час та після лікування;
 • проводити індивідуальне медикаментозне тестування лікарських препаратів, БАД тощо з метою виявлення можливого негативного впливу на різні органо-тканинні утворення организму.

Правила для пацієнта

Перед дослідженням не рекомендовано:

 • проведення фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, вживання будь-яких медичних прераратів, алкоголю, кофе, тютюнопаління тощо
 • проходження обстеження при ГРЗ, у стані стресу, після фізичного навантаження, під час «критичних днів» у жінок.

P.S. Необхідно підтримувати гігієну кистей і стоп.

Статті: