Опублікований: 11.03.2016
XVII з’їзд ортопедів-травматологів України

Шановні колеги, ВГО «Українська асоціація ортопедів–травматологів» та ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України»” інформують Вас про те, що 5-7 жовтня 2016 року в м. Київ відбудеться XVII з’їзд ортопедів-травматологів України.

Докладнішу інформацію, а також інформацію про можливі зміни і формат з’їзду Ви зможете знайти на сайтах  http://www.uaot.org.ua та http://www.ito.gov.ua

З питань організації і проведення XVII з’їзду ортопедів-травматологів України звертатися до:
 
Долгополов О.В. – 044-234-73-33, 050-358-05-65;
 
Тимочук В.В. – 044-486-31-97, 095-284-60-31.

 

Напрямки, які будуть розглянуті  на з’їзді:

1.  Бойова травма (мінно-вибухові та вогнепальні поранення, організація медичної допомоги);

2.  Ендопротезування великих суглобів;

3.  Актуальні питання артроскопіі;

4.  Хірургія верхньої кінцівки;

5.  Хірургія нижньої кінцівки;

6.  Хірургія хребта;

7.  Фундаментальні дослідження;

8.  Актуальні питання дитячої ортопедії-травматології.

 

Пріоритет буде надаватися доповідям та публікаціям, що присвячені новітнім технологіям та проблемним питанням в означених напрямках.

 

Термін подачі матеріалів до 1 травня 2016 року

 

Вимоги до оформлення публікацій (тези)

 

Рукописи можуть бути представлені українською, російською або англійською мовою.

 

Матеріали подаються в редакцію в двох роздрукованих екземплярах (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5) та на диску, об’єм до 2 000 знаків тексту, або електронною поштою.

Матеріали подаються за наступною схемою:

Назва, рядок пропущений

Прізвища авторів, рядок пропущений,

Установа, кафедра.

 

Всі матеріали просимо надсилати до 01.05.2016 р. за адресою:

вул. Бульварно-Кудрявська, 27, 10601 МПС м. Київ, Україна

П.І.Б. Лисак Андрій Сергійович

E-mail.: dr.andrew.lysak@gmail.com

Тел.: 095-429-69-42
Інші матеріали