Опублікований: 04.09.2020
Відновила роботу спецрада ДУ ІТО НАМНУ

Відновила роботу спецрада ДУ ІТО НАМНУ

Оголошено:

Повідомляємо, що захист дисертації Дуди Максима Сергійовича на тему «Комплексне ортопедичне лікування хворих на подагру» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, шифр та назва спеціальності -14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада – Д 26.606.01 Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49), відбудеться 16 вересня 2020 р.

Науковий керівник – Полулях Михайло Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу захворювань суглобів у дорослих Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України».

Офіційні опоненти:

Майко В’ячеслав Михайлович, доктор медичних наук, керівник ортопедо-травматологічного центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова МОЗ України;

Кваша Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Захист дисертації Костогриза Юрія Олеговича на тему «Діагностика та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглобу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, шифр та назва спеціальності -14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада – Д 26.606.01 Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49), відбудеться 16 вересня 2020р.

Науковий керівник – Бабко Андрій Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу захворювань суглобів у дорослих Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України».

Офіційні опоненти:

Бур’янов Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України;

Зазірний Ігор Михайлович, доктор медичних наук, керівник центру ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС.


Інші матеріали