Державна Установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Опублікований: 14.11.2023
Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Державна Установа  «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук  України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника відділу захворювань суглобів у дорослих – 1 штатна одиниця;
  • молодшого наукового співробітника відділу захворювань суглобів у дорослих – 1 штатна одиниця;
  • старшого наукового співробітника  – 0,5 штатної одиниці;

Відповідно до примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 404, визначені кваліфікаційні вимоги:

  • старший науковий співробітник - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • науковий співробітник - доктор філософії (кандидат наук);
  • молодший науковий співробітник - доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня

Перелік документів для участі у конкурсі:

1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2. Копія 1,2,11-16 стор. Паспорту, завірених належним чином;
3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
4. Автобіографія;
5. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
6. Перелік наукових праць;
7. Документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;
8. Письмова згода на обробку персональних даних.


Можуть бути надані інші документи, що засвідчують професійні якості.

Конкурс оголошений в газеті «Голос України» №224(8241) від 08.11.2023р. (друковане видання).

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Документи подаються за адресою: 01601,  м. Київ – 601 вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Ученому секретарю   тел. для довідок: 486-26-18Інші матеріали