Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу мікрохірургії та реконструктивно‒відновлювальної хірургії верхньої кінцівки

Опублікований: 14.11.2023
Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника

Державна Установа  «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: наукового співробітника відділу мікрохірургії  та реконструктивно‒відновлювальної хірургії верхньої кінцівки – 0,5 штатної одиниці.

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Відповідно до примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 404, визначені кваліфікаційні вимоги:

науковий співробітник ‒ доктор філософії (кандидат наук)

Перелік документів для участі у конкурсі:

1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2. Копія 1,2,11-16 стор. Паспорту, завірених належним чином;
3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
4. Автобіографія;
5. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
6. Перелік наукових праць;
7. Документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;
8. Письмова згода на обробку персональних даних.


Можуть бути надані інші документи, що засвідчують професійні якості.

Конкурс оголошений в газеті «Голос України» №228(8245) від 14.11.2023р. (друковане видання).

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Документи подаються за адресою:

01601,  м. Київ – 601 вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Ученому секретарю   тел. для довідок: 486-26-18

 Інші матеріали