Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу функціональної діагностики (група рентгенології)

Опублікований: 22.05.2023
Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу функціональної діагностики

Оголошення про конкурс

 Державна установа  «Інститут травматології та ортопедіїНАМН України»

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу функціональної діагностики (група рентгенології)  – 1 штатна одиниця. 

Відповідно до примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 404, визначені кваліфікаційні вимоги:

  • молодший науковий співробітник ‒ доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Перелік документів для участі у конкурсі:

1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2. Копія 1,2,11-16 стор. Паспорту, завірених належним чином;
3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
4. Автобіографія;
5. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
6. Перелік наукових праць;
7. Документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;
8. Письмова згода на обробку персональних даних.


Можуть бути надані інші документи, що засвідчують професійні якості.

Конкурс оголошений в газеті «Голос України» №87(8104) від 02.05.2023р. (друковане видання).

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Документи подаються за адресою:

01601,  м. Київ – 601 вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Ученому секретарю   тел. для довідок: 486-26-18


Інші матеріали