Державна Установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Опублікований: 10.08.2023
Оголошення про конкурс

Оголошення про конкурс

 Державна установа  «Інститут травматології та ортопедіїНАМН України»

 

     Державна Установа  «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

  • провідного наукового співробітника відділу кістково-гнійної хірургії – 0,5 штатної одиниці;
  • провідного наукового співробітника відділу патології стопи та  складного протезування – 0,5 штатної одиниці;
  • старшого наукового співробітника відділу хірургії хребта зі спінальним (нейрохірургічним) центром – 0,5 штатної одиниці;
  • старшого наукового співробітника відділу реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку – 0,5 штатної одиниці;
  • молодшого наукового співробітника науково-практичного відділу тканинної та клітинної терапії – 0,25 штатної одиниці;
  • молодшого наукового співробітника лабораторії нейроортопедії та проблем болю – 1,0 штатна одиниця;
  • молодшого наукового співробітника науково-організаційного методичного відділу – 0,75 штатної одиниці;
  • молодшого наукового співробітника науково-організаційного методичного відділу – 0,75 штатної одиниці.

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Відповідно до примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 404, визначені кваліфікаційні вимоги:

  • молодший науковий співробітник ‒ доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Перелік документів для участі у конкурсі:

1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2. Копія 1,2,11-16 стор. Паспорту, завірених належним чином;
3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
4. Автобіографія;
5. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
6. Перелік наукових праць;
7. Документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;
8. Письмова згода на обробку персональних даних.


Можуть бути надані інші документи, що засвідчують професійні якості.

Конкурс оголошений в газеті «Голос України» №159(8176) від 10.08.2023р. (друковане видання).

Термін подання документів: – 1 місяць з дня оголошення конкурсу.

Документи подаються за адресою:

01601,  м. Київ – 601 вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Ученому секретарю   тел. для довідок: 486-26-18Інші матеріали