Опублікований: 06.02.2019
Науково-практична конференція молодих вчених

Науково-практична конференція молодих вчених

«Перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини», яка присвячена 10 річниці Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

м. Київ

19 квітня 2019 р.

Перше інформаційне повідомлення

Вельмишановний колего!

19 квітня 2019 р. в м. Києві в рамках X Ювілейного Міжнародного медичного

форуму «Інновації в медицині - здоров’я нації» та VIII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», на базі Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15), буде проведена науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини», яка присвячена 10 річниці Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС). Організатором конференції є ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Програмні питання конференції:

1. Актуальні питання громадського здоров’я.

2. Інноваційні підходи до планування та проведення профілактичних заходів,

спрямованих на збереження здоров’я населення.

3. Досвід упровадження програм моніторингу за станом здоров’я пацієнтів відповідно до стратегії ризик-менеджменту неінфекційних захворювань.

4. Організаційно-методологічні та клінічні аспекти надання медичної допомоги пацієнтам з коморбідними станами у практиці внутрішньої медицини.

5. Актуальні питання серцево-судинних захворювань: теоретичні і практичні аспекти поєднаного перебігу з коморбідною патологією.

6. Раціональна фармакотерапія у клініці внутрішньої медицини з позицій доказової медицини.

7. Актуальні питання анестезіологічного забезпечення оперативних втручань.

8. Інноваційні, у т.ч. мініінвазивні технології у хірургічній практиці.

9. Досвід упровадження телемедичних технологій у клінічній практиці.

10. Актуальні питання трансляційної медицини.

Форми та умови участі у конференції:

  • Публікація тез, усна доповідь, стендова доповідь.
  • Для особистої участі у роботі Конференції необхідно заповнити та вислати анкету учасника (див. Додаток).

Правила оформлення тез доповідей:

Тези доповідей повинні відповідати тематиці конференції. Мови: українська,

російська, англійська. Структура оформлення тез доповідей: а) назва публікації (великими літерами); б) прізвища та ініціали автора/авторів; в) повна назва установи (закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу), місто, країна; г) в тексті вказується - мета дослідження, матеріали і методи її виконання, результати та обговорення, висновки*. Тези друкуються через 1 інтервал, шрифтом Тішез

К о т ап , 12. Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на літературу. Текст тез доповідей має не перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли. Назва файлу має містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Іуапоу.сіос)

Тези приймаються до 5 лютого 2019 року та надсилаються у текстовому редакторі Microsoft Word 93-2010 електронною поштою Е-таіІ: (dnudusnauka@gmail.com. Тези доповідей будуть опубліковані у Матеріалах Конгресу. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві.

Зразок

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ХРЕБТА

Дейниченко Ю.К. \ Середа Д.А., Нелепін С.М .2, Ларін А.В., Козин М.В. 1 Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

2 Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Запоріжжя, Україна Мета. Текст

Матеріали і методи. Текст

Результати та обговорення. Текст

Висновки. Текст

Контактні особи Міхалєв Кирил Олексійович (044) 254 64 38

Гришин Володимир Борисович (097) 099-47-37

Голова Оргкомітету конференції Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС Д. Д .Д Я Ч У К

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Прізвище

 

Ім ’я, по батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон

 

Електронна пошта

 
   

Усна доповідь (якщо так, то вказати назву доповіді)

Да ні

Стендова доповідь (якщо так, то вказати назву доповіді)

Да ні

Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд та забронювати місця у готелі.


Інші матеріали