Мазевич Вадим Борисович
  • лікар другої категорії
  • травматологія та ортопедія, ультразвукова діагностика, рентгенологія
  • Стаж роботи – 9 років
  • науковий співробітник, лікар ортопед травматолог, рентгенолог відділу діагностики


2011- 2013р клінічна ординатура по спеціалізації травматологія та ортопедія.

2013 - курси спеціалізації ультразвукова діагностика (м. Київ)

2014 - курси спеціалізації рентгенологія (м. Київ)

2014 - курс навчання PHTLS (м. Новий Орлеан, США)

2015 - стажування за спеціальностями ортопедія та невідкладна хірургія (м.Холон, Ізраїль)

Є автором 7 друкованих  фахових робіт, зокрема,  5 статей у профільних фахових виданнях, тез, співавтор  методичних рекомендацій, співавтор 2 деклараційних патентів на винахід,  співавтор міжнародного патенту , лекції та заняття для студентів. На теперішній час працюю над виконанням дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеня кандидат  медичних наук.