Smirnov Dmytro Oleksiyovych
  • orthopedic surgeon