The list of Tertiary (highly specialized) medical services at the SI «The Institute of Traumatology and Orthopedics by NAMS of Ukraine» and the scope of funding thereof from the state budget


The list of Tertiary (highly specialized) medical services at the SI «The Institute of Traumatology and Orthopedics by NAMS of Ukraine» and the scope of funding thereof from the state budget

 

Найменування послуги Тариф
Артроскопічна реконструкція хрестоподібних зв’язок колінного суглоба з відновленням меніска 18444
Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з хондропластикою та множинними перфораціями або застосуванням імплантів 19397
Артроскопічна хондропластика гомілковостопного суглоба 15134
Артроскопічна синовектомія колінного суглоба 15933
Артроскопічне видалення “суглобових мишей” з коліна з хондропластикою та множинними перфораціями або застосуванням імплантів 15933
Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, сумісний споріднений донор, без обробки в лабораторних умовах (in vitro) 15350
Артротомія суглоба, не класифікована в інших рубриках 15350
Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, без обробки в лабораторних умовах (in vitro) 15350
Біопсія кісток, не класифікована в інших рубриках 15350
Введення штучного протеза сухожилля (кисті) 15350
Видалення сторонніх тіл із м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках 15350
Висічення гігроми, не класифіковане в інших рубриках 15350
Висічення екзостозів великих кісток 15350
Висічення м’яза, не класифіковане в інших рубриках 15350
Висічення м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках 15350
Відкрита операція на піхві сухожилля, не класифікована в інших рубриках 15350
Накладення швів на зв’язки, фасції або сухожилля, не класифіковане в інших рубриках 15350
Остектомія, не класифікована в інших рубриках 15350
Отримання васкуляризованого кісткового трансплантата для пересадки 15350
Отримання м’яза або фасції для трансплантації 15350
Пересадка сухожилля, не класифікована в інших рубриках 15350
Реконструкція анулярних зв’язок, не класифікована в інших рубриках 15350
Розділення спайок м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках 15350
Розріз м’яких тканин, м’язів, суглобової сумки, не класифікований в інших рубриках 15350
Розсічення суглобової капсули, суглобової контрактури, зв’язки або хряща, не класифіковане в інших рубриках 15350
Секвестректомія інших та неуточнених локалізацій скелетно-м’язової системи 15350
Теносиновектомія (висічення синовіальної піхви сухожилля), не класифікована в інших рубриках 15350
Фасціотомія, не класифікована в інших рубриках 15350
Екзартикуляція ліктя 16580
Синовектомія ліктя 16580
Стабілізація ліктя 16580
Усунення контрактури ліктя 16580
Флексопластика ліктя 16580
Артроскопічна хондропластика зап’ястя 15044
Артроскопічна процедура на суглобах, не класифікована в інших рубриках 15044
Артроскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургічне втручання 15044
Артроскопічна стабілізація або відновлення плеча 15044
Ампутація на рівні верхньої частини руки 20639
Висічення артеріовенозної мальформації великого пальця кисті, пальців кисті або кисті 20639
Відкрита ревізія вільного клаптя тканини 20639
Вторинне відновлення нервового стовбура 20639
Екзартикуляція плеча 20639
Пересадка інервованого вільного клаптя 20639
Пересадка м’язового клаптя або м’язового відстроченого клаптя 20639
Пересадка маленького розщепленого шкірного трансплантата на великий палець кисті або інші пальці 20639
Мікрохірургічна пластика артерій або вен, поєднання пластики артерії та вени дистальних кінцівок або пальців 20639
Мікрохірургічна трансплантація артерії чи вени або поєднання трансплантації артерії та вени 20639
Мікрохірургічний анастомоз артерії чи вени або поєднання анастомозу артерії та вени 20639
Пересадка місцевого шкірного клаптя на кисть, палець кисті або на ділянку іншої локалізації 20639
Пересадка неінервованого вільного клаптя 20639
Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, формування мігруючого клаптя 20639
Пересадка острівцевого клаптя з нейроваскулярною ніжкою 20639
Первинне відновлення нервового стовбура 20639
Пересадка м’яза, не класифікована в інших рубриках 20639
Пересадка повношарового шкірного трансплантата на великий палець кисті 20639
Ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції, другий етап 20639
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин з ураженням довгих кісток верхніх кінцівок 20639
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки 20639
Пересадка розщепленого шкірного трансплантата як вставний трансплантата 20639
Трансплантація нерва 20639
Транспозиція острівцевого нейроваскулярного клаптя на кисть руки для забезпечення інервації подушок пальців 20639
Транспозиція пальців (променів) кисті на судинній ніжці 20639
Пересадка шкірно-м’язового відстроченого клаптя 20639
Пересадка шкірно-м’язового клаптя 20639
Артроскопічна біопсія зап’ястя 12616
Артроскопічне усунення спайок зап’ястя 12616
Артроскопічна біопсія суглоба, не класифікована в інших рубриках 12616
Артроскопічна остеопластика ліктя 12616
Артроскопічна синовектомія ліктя 12616
Артроскопічна хондропластика ліктя 12616
Артроскопічне видалення “суглобових мишей” із зап’ястя 12616
Артроскопія зап’ястя 12616
Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках 12616
Усунення контрактури ліктя під артроскопічним контролем 12616
Артродез міжзап’ястного суглоба 15109
Введення пристрою внутрішньої фіксації, не класифіковане в інших рубриках 15109
Висічення великої сумки 15109
Висічення м’яза, кістки або хряща, на які поширюється ураження шкіри 15109
Висічення ураження кістки, не класифіковане в інших рубриках 15109
Висічення ураженої ділянки м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках 15109
Відкрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією 15109
Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією 15109
Відновлення кісток, не класифіковане в інших рубриках 15109
Ексцизійна артропластика зап’ястя 15109
Корекція кісткової деформації 15109
Остеоектомія ключиці 15109
Остеоектомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією 15109
Остеоектомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією 15109
Остеотомія ключиці з внутрішньою фіксацією 15109
Остеотомія лопатки з внутрішньою фіксацією 15109
Остеотомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією 15109
Ревізійна артропластика зап’ястя 15109
Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верхньої кінцівки з артродезом прилеглого суглоба 15109
Секвестректомія лопатки 15109
Тотальна артропластика зап’ястя 15109
Застосування кісткового трансплантата з внутрішньою фіксацією, не класифіковане в інших рубриках 18044
Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням аутотрансплантата в області дефекту 18044
Пластика п’ясткової кістки кістковим трансплантатом 18044
Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом із внутрішньою фіксацією 18044
Пластика променевої або ліктьової кістки кістковим трансплантатом із внутрішньою фіксацією 18044
Пластика фаланги кисті кістковим трансплантатом із внутрішньою фіксацією 18044
Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом 18044
Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом із внутрішньою фіксацією та остеотомією 18044
Подовження кінцівки 18044
Резекція одним блоком ураження м’яких тканин з поширенням на довгі кістки верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням алотрансплантата 18044
Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки із застосуванням анатомічного алотрансплантата 18044
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки та реконструкцією із застосуванням алотрансплантата 18044
Резекція ураження кістки із застосуванням анатомічного алотрансплантата 18044
Видалення плечового протеза 15828
Відкрита репозиція вивиху гомілковостопного суглоба з внутрішньою фіксацією 15828
Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимального відділу плечової кістки 15828
Геміартропластика плеча 15828
Заміна головки променевої кістки ліктьового суглоба із використанням частин, виготовлених із силастика 15828
Заміна дистального відділу ліктьової кістки із використанням частин, виготовлених із силастика 15828
Імплантація протеза руки (верхньої кінцівки) 15828
Резекція одним блоком ураження м’яких тканин із поширенням на довгі кістки верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням протеза 15828
Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верхньої кінцівки із заміною прилеглого суглоба 15828
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки та реконструкцією із застосуванням протеза 15828
Складний трансплантат на іншу локалізацію 15828
Стабілізація плеча 15828
Тотальна артропластика ліктя 15828
Заміна суглобової поверхні надколінка 30106
Застосування пристроїв зовнішньої фіксації, не класифіковане в інших рубриках 30106
Остеотомія дистального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією 30106
Артродез ліктя 30106
Ревізійна артропластика гомілковостопного суглоба з або без застосування кісткового трансплантата 30106
Ревізія після артропластики ліктя 30106
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової кістки кістковим трансплантатом, двостороння 30106
Тотальна артропластика плеча, колінного або кульшового суглоба, одностороння 30106
Артродез плеча з чи без видалення протеза 30106
Артродез суглоба, не класифікований в інших рубриках 30106
Артропластика суглоба, не класифікована в інших рубриках 30106
Видалення протеза колінного суглоба 30106
Геміартропластика кульшового суглоба 30106
Ексцизійна артропластика кульшового суглоба 30106
Поверхневе ендопротезування кульшового суглоба, одностороннє або двостороннє 30106
Ревізія після артропластики ліктя з кістковим трансплантатом 30106
Ревізія реконструктивно-пластичної операції на колінному суглобі 30106
Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою великогомілкової кістки кістковим трансплантатом 30106
Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба із застосуванням відповідного анатомічного алотрансплантата 30106
Ревізія тотальної артропластики плеча з пластикою лопатки або плечової кістки кістковим трансплантатом 30106
Ревізія часткової артропластики кульшового суглоба 30106
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою великогомілкової кістки кістковим трансплантатом, одностороння 30106
Тотальне ендопротезування суглоба (артропластика) надколінно-стегнового суглоба 30106
Часткова артропластика кульшового суглоба 30106
Тотальне ендопротезування кульшового суглоба 30106
Тотальна артропластика колінного суглоба з або без пластики великогомілкової кістки кістковим трансплантатом, двостороння 30106
Артродез променевозап’ястковного суглоба (у тому числі
при дитячому церебральному паралічу)
16146
Опонентодез ІІ пальця кисті при відсутності І пальця 15872
Ацетабулопластика за Пембертоном, Дега, Сан-Діего, металоостеосинтез шпицями з або без використання аутотрансплантату чи алотрансплантату 16118
Міотенопластика при вивиху надколінка на тлі системних захворювань скелета та дисплазії колінного суглоба 16118
Множинні периацетабулярні остеотомії 16118
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними хірургічними процедурами на м’яких тканинах нижньої кінцівки, двостороннє 20286
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними хірургічними процедурами на м’яких тканинах нижньої кінцівки, одностороннє 16118
Операція транспозиції м’язів гомілки при п’ятковій стопі (модифікація інституту травматології за Вайншенкер) 16118
Остеотомія великогомілкової кістки жолобкова (модифікація інституту травматології за Шаргородським) 16118
Остеотомія великогомілкової кістки клиновидна 16118
Радикальна операція на м’яких тканинах стопи при вродженій та набутій клишоногості (модіфікація інституту травматології за Равицькою) 16118
Реконструкція колінного суглоба включно з переміщенням малогомілкової або великогомілкової кістки та відновленням механізму чотириголового м’яза 16118
Транспозиція тібіальних та перонеальних м’язів при вродженій та набутій (паралітичній ) деформації стопи з урахуванням показників електронейроміографії та застосуванням анкерних гвинтів (у тому числі при вродженій клишоногості, нервово-м’язових захворюваннях (прогресуючі м’язові дистрофії, спинальні м’язові дистрофії, полінейропатії, спинальні дизрафії та ін.) 16118
Артропластика стегнового суглоба 18284
Відкрите вправлення звиху стегна, металоостеосинтез шпицею, імобілізація гіпсовою пов’язкою 18284
Коригуюча остеотомія нижньої третини стегна: екстензійна, флексійна, вальгізаційна, варізаційна, деротаційна, їх комбінації з металоостеосинтез L-подібною пластиною, пластинами з кутовою стабільністю та різними видами інтрамедулярних стрижнів (блокувальний інтрамедулярний остеосинтез, інтрамедулярний телескопічний стрижень, що росте) (у тому числі при вроджених та набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 18284
Коригуючі остеотомії діафіза стегна, проста, сегментарна, різні види, металоостеосинтез стегнової кістки накладними та пластинами з кутовою стабільністю, різними видами блокувального інтрамедулярного остеосинтезу 18284
Лікувальний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнековим гвинтом при порушенні гормонального стану 18284
Остеотомія таза за Хіарі із формуванням склепіння вертлюжної западини 18284
Периацетабулярна остеотомія таза із формуванням склепіння вертлюжної западини, металоостеосинтез шнеками, шпицями 18284
Потрійна остеотомія таза із формуванням склепіння вертлюжної западини 18284
Профілактичний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнековим гвинтом при порушенні гормонального стану 18284
Шийкова корекційна остеотомія стегнової кістки без вивихування або з вивихуванням голівки стегна, металоостеосинтез шпицями та шнековими гвинтами 18284
Кісткова алопластика дефектів плеча при доброякісних пухлинах та пухлиноподібних захворюваннях у дітей — еозинофільна гранульома, кортикальний фіброзний дефект, аневризмальна та солітарна кісткова кіста, моноосальна форма фіброзної дисплазії та ін. 16118
Відкрита репозиція в разі епіфізеолізу головки стегнової кістки 18287
Накістковий металоостеосинтез Г-подібною пластиною плечової кістки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 16118
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними хірургічними процедурами на м’яких тканинах та остеотомією нижньої кінцівки, двостороннє 20286
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними хірургічними процедурами на м’яких тканинах та остеотомією нижньої кінцівки або із стабілізацією стопи, одностороннє 16118
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними хірургічними процедурами на м’яких тканинах, остеотомією нижньої кінцівки та стабілізацією стопи, двостороннє 20286
Артродез кульшового суглоба у дітей 18216
Відкрита репозиція вивиху кульшового суглоба 18216
Внутрішньокісткова резекція патологічного осередку різної локалізації стегнової кістки з різними видами пластики стегнової кістки та з профілактичним металоостеосинтезом, вроджені та набуті аномалії розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичні та пухлиноподібні захворювання скелета 18284
Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлюгова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча,
Y-подібна, за Шаргородським, флексійна, екстензійна, відвідна, деторсійна та їх різні комбінації, металоостеосинтез різними типами Г-подібних фіксаторів
та пластин з кутовою стабільністю
18284
Крайова резекція патологічного осередку різної локалізації кістки з різними видами пластики та профілактичним металоостеосинтезом стегнової кістки (у тому числі при вроджених та набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета) 18284
Лікувальний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнековим гвинтом у комбінації з остеотомією стегна, металоостеосинтез при порушенні гормонального стану 18284
Реконструкція ахіллового сухожилля або вторинне (відстрочене) відновлення ахіллового сухожилля 21134
Вторинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи 21134
Транспозиція сухожилля або зв’язки стопи, або сухожилля заднього великогомілкового м’яза через міжкісткову мембрану до передньої або задньої частини стопи 21134
Ампутація в гомілковостопному суглобі на рівні кісточкової частини великої та малої гомілкових кісток 21769
Ампутація на рівні кульшового суглоба, вище або нижче коліна 21769
Ампутація з розрізом по лінії поперечного передплюсневого суглоба 21769
Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця та пальців стопи шляхом артропластики або із встановленням протеза або двостороння 24468
Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії першої плюсневої кістки з або без переміщення сухожилля привідного м’яза великого пальця стопи або двостороння 24468
Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом переміщення сухожилля привідного м’яза великого пальця стопи або двостороння 24468
Стабілізація гомілковостопного суглоба 24468
Артродез підтаранного суглоба 24991
Виправлення еквіноварусної деформації стопи або двостороннє 24991
Потрійний артродез стопи 24991
Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією 23249
Інше відновлення гомілковостопного суглоба або сухожилля щиколотки 23328
Остеоектомія дистального відділу стегнової чи малогомілкової кістки з або без внутрішньої фіксації 23328
Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом із внутрішньою фіксацією 23328
Відкрита репозиція перелому п’яткової кістки з внутрішньою фіксацією 21806
Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та внутрішньою фіксацією 21806
Реконструкція, пов’язана з корекцією вродженого вертикального положення таранної кістки 21806
Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки кінцівок із заміною прилеглого суглоба 21806
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта 19 036
Повторна операція на грудині з повторним розкриттям середостіння 19 461
Видалення екстрадурального ураження спинного мозку 19 042
Видалення протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19150
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з простою внутрішньою фіксацією 19150
Встановлення протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19150
Гвинтова фіксація зубовидного відростка хребця 19150
Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, один чи два рівні 19150
Дискектомія при рецидивному ураженні диска, один чи два рівні 19150
Ревізія протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19150
Секвестректомія грижі диска або хребця 19150
Тотальна або часткова остектомія шийного ребра для декомпресії верхньої апертури грудної клітки 19150
Черезшкірна люмбальна дискектомія 19150
Шийна дискектомія, два рівні та більше 19150
Висічення крижово-куприкової тератоми, задній або задній та абдомінальний доступ 20370
Висічення ураження пресакрального відділу 20370
Висічення хребця із залученням спинного мозку 20370
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з або без залучення спинного мозку, із сегментарною внутрішньою фіксацією 20370
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з простою чи сегментарною внутрішньою фіксацією 20370
Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом костротрансверзектомії чи торакотомії 20370
Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, два рівні та більше рівнів 20370
Задній спондилодез з ламінектомією, один чи два рівні 20370
Задній спондилодез, три рівні та більше рівнів 20370
Задньобоковий спондилодез із ламінектомією, один чи два рівні 20370
Задньобоковий спондилодез, два рівні та більше рівнів 20370
Несегментарна внутрішня фіксація хребта 20370
Передній cпондилодез один чи два рівні 20370
Передня декомпресія попереково-грудного відділу спинного мозку 20370
Проста внутрішня фіксація хребта 20370
Сегментарна внутрішня фіксація хребта, один або два рівні, три або чотири рівні, п’ять або більше рівнів 20370
Секвестректомія хребця із залученням спинного мозку 20370
Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією 26112
Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією 26112
Відкрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією 26112
Інтрамедулярний металоостеосинтез діафіза плечової кістки 26112
Інтрамедулярний металоостеосинтез діафіза плечової кістки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 26011
Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом, що блокує 26011
Артродез гомілковостопного суглоба 26124
Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому виростка стегнової кістки та суглобової поверхні колінного суглоба великогомілкової кістки з відновленням або реконструкцією зв’язок 26011
Остеосинтез шийки стегнової кістки 26193
Накістковий стабільно-функціональний остеосинтез стегнової кістки 26193
Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому суглобової поверхні колінного суглоба великогомілкової кістки з відновленням або реконструкцією зв’язок 26111
Артродез при гнучкій симптоматичній стопі із застосуванням конусовидних гвинтів 21357
Інтрамедулярний остеосинтез кісток передпліччя при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Кісткова алопластика дефектів плеча при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Кісткова аутопластика дефектів нижньої третини плеча 21326
Комбінований остеосинтез кісток передпліччя з кістковою пластикою при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Коригуюча остеотомія гомілковостопного суглоба у дітей з вродженою і набутою патологією 21326
Металоостеосинтез пластинками дистального метаепіфіза ліктьової кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Металоостеосинтез пластинками кісток передпліччя при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Металоостеосинтез великогомілкової кістки лікувальний блокуючим стрижнем чи профілактичний блокуючим стрижнем (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку кісток гомілки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 21326
Металоостеосинтез великогомілкової кістки профілактичний, металоостеосинтез кісток гомілки
S-подібними або типу “метелик” накістковими пластинами з метою керованого росту кінцівки, корекції вісьових деформацій та згинальних контрактур колінного суглоба при вроджених та набутих аномаліях розвитку кісток гомілки, при диспластичих захворюваннях скелета (фосфат-діабет, дисхондроплазія, рахітоподібні захворювання, хвороба Блаунта та ін.)
21326
Накістковий металоостеосинтез пластиною (крім Г-подібної) при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Накістковий металоостеосинтез плечової кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Накістковий металоостеосинтез променевої кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Накістковий металоостеосинтез середньої третини ліктьової кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Накістковий стабільнофункціональний остеосинтез стегнової кістки Г-подібною пластиною при вроджених і набутих аномаліях розвитку стегнової кістки, при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 21326
Накістковий стабільнофункціональний остеосинтез стегнової кістки при вроджених і набутих аномаліях розвитку стегнової кістки, при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 21326
Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції сухожиль і м’язів Егерса з або без капсулотомії колінного суглоба при вроджених згинально-розгинальних контрактурах у колінному суглобі 21326
Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції сухожиль і м’язів Крогіуса — Фрідланда — Волкова в модіфікації Інституту травматології (у тому числі при дитячому церебральному паралічу, хворобі Дайна, вродженій дисплазії колінного суглоба та різних захворюваннях нейроортопедичного плану), у тому числі артроскопічним методом 21326
Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції сухожиль і м’язів, операція за Карімовою при відсутності великої гомілкової кістки 21326
Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції сухожиль і м’язів, У-подібне подовження чотирьохголового м’яза при вродженому звиху гомілки в модіфікації інституту травматології 21326
Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції сухожиль і м’язів Чандлера 21326
Операція за Стреєром (усунення еквінуса стопи) при еквінусній деформації стопи при різних неврологічних захворюваннях (дитячий церебральний параліч, прогресуючі мязові дистрофії, полінейропатії, спинальні дизрафії) 21326
Остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої фіксації вивихів при вроджених аномаліях і набутих деформаціях та дефектах кісток гомілки (вроджена аномалія розвитку кінцівок та укорочення кінцівок, нейрофіброматоз (факоматози) та ін.) 21326
Остеотомія великої гомілкової кістки при вроджених системних і локальних захворюваннях скелета, з біомеханічними розрахунками (деварізуюча, девальгізуюча, подовжуюча, укорочуюча, флексійна, екстензійна) 21326
Остеотомія великої гомілкової кістки сегментарна (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку кісток гомілки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 21326
Остеотомія кісток середнього відділу стопи V-подібна за Лябахом, Евансом, Лііхтблау та ін. із розрахунком розміру кута корекції в дітей із вродженою та набутою патологією 21326
Остеотомія кісток середнього відділу стопи за Кусліком з біомеханічними розрахунками кута корекції (у тому числі при вродженій клишоногості, нервово-м’язових захворюваннях (прогресуючі м’язові дистрофії, спинальні м’язові дистрофії, полінейропатії, спинальні дизрафії та ін.) 21326
Пластика патологічних осередків різних локалізацій аутоспонгіозою, штучними кістковими матеріалами та їх комбінація (при доброякісних пухлинах та пухлиноподібних захворюваннях у дітей — еозинофільна гранулема, кортикальний фіброзний дефект, аневризмальна та солітарна кісткова кіста, моноосальна форма фіброзної дисплазії та ін.) 21326
Позавогнищевий остеосинтез гомілки при вроджених аномаліях і набутих деформаціях та дефектах кісток гомілки (вроджена аномалія розвитку кінцівок та укорочення кінцівок, нейрофіброматоз (факоматози) та ін.) 21326
Резекція та внутрішня фіксація великогомілкової кістки в разі вродженого псевдоартрозу 21326
Трисуглобовий та двосуглобовий артродез стопи з елементами варизації та вальгізації стопи при вроджених і набутих деформаціях стопи (у тому числі при вродженій клишоногості, нервово-м’язових захворюваннях (прогресуючі м’язові дистрофії, спинальні м’язові дистрофії, полінейропатії, спинальні дизрафії та ін.) 21326
Централізація передпліччя при аплазії або дисплазії променевої кістки 21326
Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим кісток передпліччя при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим плечової кістки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Черезкістковий остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої фіксації при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косорукості при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Черезкістковий шпице-стрижневий остеосинтез плечової кістки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок 21326
Позасуглобовий артродез за Грайсом при паралітичній стопі із застосуванням ало- та аутотрансплантатів (у тому числі при спинальних дизрафіях та різних формах дитячого церебрального паралічу) 21078
Шкірна пластика ран при вроджених аномаліях розвитку кисті у дітей 21407
Блокування великого вертлюга шнеком як самостійне втручання та в комбінації з остеотоміями стегна і таза та металоостеосинтезом (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 23496
Видалення кісткового новоутворення таза при різноманітних пухлиноподібних захворюваннях та доброякісних пухлинах кісток 23496
Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом, що блокує (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета із значним системним порушенням структурно-функціонального стану кісткової тканини (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 23496
Інтрамедулярний стабільно-функціональний остеосинтез стегнової кістки (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета із значним системним порушенням структурно-функціонального стану кісткової тканини (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 23496
Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлюгова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча,
Y-подібна, за Шаргородським, флексійна, екстензійна, відвідна, деторсійна та їх різні комбінації, металоостеосинтез пластиною з кутовою стабільністю
23496
Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлюгова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча,
Y-подібна, за Шаргородським, флексійна, екстензійна, відвідна, деторсійна та їх різні комбінації, металоостеосинтез Г-подібною пластиною
23496
Металоостеосинтез великогомілкової кістки з кістковою пластикою при вроджених аномаліях і набутих деформаціях та дефектах кісток гомілки (вроджена аномалія розвитку кінцівок та укорочення кінцівок, нейрофіброматоз (факоматози) та ін.) 23496
Пластика таза кістковим трансплантатом 23496
Профілактичне шинування шийки стегна LCP (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета 23496
Профілактичне шинування шийки стегна Г-подібною пластиною, LCP (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета 23496
Профілактичне шинування шийки стегна різними видами інтрамедулярних стрижнів (блокувальний інтрамедулярний остеосинтез, інтрамедулярний телескопічний стрижень, що росте) 23496
Профілактичний металоостеосинтез діафіза стегна різними видами інтрамедулярних стрижнів (блокувальний інтрамедулярний остеосинтез, інтрамедулярний телескопічний стрижень, що росте) (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета із значним системним порушенням структурно-функціонального стану кісткової тканини (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.) 23496
Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки за Ілізаровим чи стрижневим апаратом при вроджених аномаліях розвитку скелета з укороченням кінцівки, набутих деформаціях та укорочення кінцівки, у тому числі стегнової кістки 23496
Остеоектомія плечової або великогомілкової кістки 37020
Остеотомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією 37020
Остеотомія дистального відділу стегнової кістки 37020
Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки з або без внутрішньої фіксації 37020
Остеотомія середнього відділу стегнової кістки з або без внутрішньої фіксації 37020
Остеотомія таза з внутрішньою фіксацією 37020
Секвестректомія малогомілкової кістки 37020
Транспозиція клубово-поперекового сухожилля до великого вертела 37020
Артродез колінного суглоба 36640
Артротомія кульшового суглоба 36640
Відкрита репозиція перелому вертлюжної западини з внутрішньою фіксацією 36640
Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією 36640
Відкрита репозиція перелому кісток таза з внутрішньою фіксацією заднього сегмента з або без фіксації переднього сегмента, або одночасна фіксація переднього та заднього сегментів 36640
Відкрита репозиція перелому медіального та латерального виростка великогомілкової кістки з або без внутрішньої фіксації 36640
Відкрита репозиція перелому стегнової кістки 36640
Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому виростка стегнової кістки з відновленням або реконструкцією зв’язок 36640
Внутрішня фіксація перелому вертлюжної западини 36640
Внутрішня фіксація перелому виростка стегнової кістки 36640
Внутрішня фіксація при розриві крижово-клубового суглоба 36640
Геміартропластика колінного суглоба 36640
Закрита репозиція перелому стегнової кістки з внутрішньою фіксацією 36640
Компресія з дистракційним остеосинтезом 36640
Остеосинтез, не класифікований в інших рубриках 36640
Синовектомія суглоба, не класифікована в інших рубриках 36640
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою великогомілкової кістки кістковим трансплантатом, одностороння 36640
Транспозиція сухожиль або зв’язок колінного суглоба, не класифікована в інших рубриках 36640
Штифтування остеохондральних фрагментів зап’ястя під артроскопічним контролем 36640
Артродез кульшового суглоба 36013
Імплантація протеза гомілки 36013
Трансплантація клубово-поперекового сухожилля до великого вертела 36013
Видалення протеза кульшового суглоба 36367
Інше відновлення колінного суглоба 36367
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою великогомілкової кістки кістковим трансплантатом, двостороння 54879
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової та великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, одностороння 36367
Артродез колінного суглоба з видаленням протеза 37247
Артродез крижово-клубового суглоба 37247
Внутрішня фіксація вертельного або субкапітального перелому стегнової кістки 37247
Ревізія після стабілізації пателлофеморального зчленування колінного суглоба 37247
Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з або без пластики великогомілкової кістки чи стегнової кістки кістковим трансплантатом 37247
Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з одночасною пластикою стегнової та великогомілкової кісток кістковим трансплантатом 37247
Реконструкція колінного суглоба 37247
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової кістки кістковим трансплантатом, одностороння 37247
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової та великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, двостороння 56640
Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з або без пересадки анатомічного алотрансплантата до вертлюжної западини та/або стегнової кістки 34 216
Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пластикою вертлюжної западини та/або стегнової кістки кістковим трансплантатом 34 216
Тотальна артропластика кульшового суглоба або двостороння 34 216
Подовження п’яткової кістки (Os Calcis) 36 232
Остеоектомія проксимального чи середнього відділу стегна з або без внутрішньої фіксації 67980
Остеоектомія таза з або без внутрішньої фіксації 67980
Ревізія після спинальної процедури з видаленням чи налаштуванням спинальної фіксації 67980
Ревізія після спинальної процедури з використанням кісткового трансплантата 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза з або без реконструкції та застосування алотрансплантата чи аутотрансплантата 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза із реконструкцією та застосуванням протеза 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням хребта з реконструкцією та застосуванням алотрансплантата 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням крижів з або без реконструкції та застосування алотрансплантата чи аутотрансплантата 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням крижів або хребта з реконструкцією та застосуванням протеза 67980
Секвестректомія стегнової кістки 67980
Усунення контрактури кульшового суглоба двостороннє 67980
Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури з або без розсічення суглобової капсули, одностороння 67980
Остеотомія надколінка 67980
Резекція дистального відділу стегнової кістки та проксимального відділу великогомілкової кістки з артродезом колінного суглоба та ротаційною пластикою 67980
Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки нижньої кінцівки з артродезом прилеглого суглоба 67980
Остеоектомія великогомілкової чи малогомілкової кістки з або без внутрішньої фіксації 115953
Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи двостороння 207624
Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи одностороння 115953
Секвестректомія великогомілкової кістки 113809

_______

Примітка. Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги окремими науково-дослідними установами Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, включають базові тарифи, розраховані відповідно до Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 180), та витрати на медичні вироби вартістю до 1 000 гривень і лікарські засоби для кожної послуги.

У рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги застосовуються лікарські засоби та використовуються медичні вироби відповідно до стандарту медичної допомоги (медичного стандарту), розробленого згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої МОЗ, придбані відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

У разі коли під час надання відповідної послуги витрати на медичні вироби перевищують 1 000 гривень, тариф за одиницю послуги збільшується на таку суму в межах бюджетного фінансування нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.