Обґрунтування закупівлі - 45310000-3 - Електромонтажні роботи (Капітальний ремонт (заміна) 3 (трьох) пасажирських ліфтів та 1 (одного) підйомника корпусу клінічного з конференцзалою Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", які знаходяться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27 Шевченківського району м.Києва)

Опублікований: 27.05.2024
Обґрунтування закупівлі - 45310000-3 Електромонтажні роботи (травень-червень 2024)

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень-червень 2024

Обґрунтування медико-технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Капітальний ремонт (заміна) 3 (трьох) пасажирських ліфтів та 1 (одного) підйомника корпусу клінічного з конференцзалою Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", які знаходяться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27 Шевченківського району м.Києва)

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» з метою запровадження ефективної системи аналізу та контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених на впровадження та реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в частині економії коштів за ресурсними видатками (комунальні та експлуатаційні послуги).

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі проведеної експертизи на ПКД стадії РП.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до проектно-кошторисної документації та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України:

Експертний звіт (позитивний) – 7933,948 тис.грн. в т.ч. ПДВ – 20%, з урахуванням авторського та технічного нагляду (200 000 грн) .

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» є головною науково-дослідною установою МОЗ і НАМН України, робота якого спрямована на вирішення проблем етіології, патогенезу, профілактики, діагностики та надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню України з захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, в клініці якої  виконують  операції найвищого рівня складності згідно найсучасніших стандартів, які потребують використання сучасного обладнання. Також, пріоритетним завданням ДУ ІТО НАМНУ є впровадження в широку медичну практику інноваційних технологій, які відповідають найсучаснішим міжнародним стандартам надання високоспеціалізованої медичної допомоги, сприяють найшвидшому одужанню на повному функціональному відновленню пацієнта, попереджають прогресування дегенеративно-дистрофічних уражень, скорочують тривалість перебування пацієнта на ліжку та необхідних реабілітаційних заходів. Забезпечення сучасного медичного закладу новітнім обладнанням та устакуванням – це один із напрямків надання сучасної та якісної медичної допомоги.

Об’єктом робіт є ліфти та приміщення, в яких розташовані елементи ліфтового устаткування, що розташовані в Клінічному корпусі з конференцзалою державної «ІНСТИТУТУ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ», ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 27 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА Конструктивні елементи будівлі без змін. Характеристики нового устаткування не повинні бути гіршими ніж у того що замінюються. Допускається зміна швидкості ліфтів в меншу сторону при збільшені вантажопідйомності. Роботи не передбачають змін до архітектурної частини та техніко-економічних показників будинку. Конструктивні елементи будівлі без змін. Проектом не передбачаються ремонтні роботи зовнішніх елементів будівлі. Без виділення черг і пускових комплексів. Попередньо визначений клас наслідків СС2. Підтвердити розрахунком перед початком проектування. Граничний термін експлуатації ліфтів - 25 років Межа проектування - наявні приміщення в яких розташовуються елементи ліфтового устаткування Проект повинен містити рішення по заміні ліфтів, 3 характеристиками вказаними в п.8 цього завдання. Відхилення від характеристик вказаних в п.8 завдання допускається виключно у випадках коли забезпечення вказаних характеристик призведе до втручання в несучі конструкції будівлі або збільшення навантажень на основи фундаменту. Проект повинен містити всі необхідні дані для розміщення замовлення на виготовлення ліфтового устаткування. Проектом повинно бути передбачено капітальний ремонт ліфтів та підйомнику. Допускається при виконанні збільшення вантажопідіймальності при забезпеченні заходів їх компенсації на існуючі будівельні конструкції. Проектом передбачити встановлення обладнання вітчизняного або іноземного виробництва сертифікованого в Україні, яке призначене для капітального ремонту ліфтів.  Проект повинен містити рішення які забезпечують двосторонній зв'язок між кабіною, першим поверхом, машинним приміщенням та диспетчером. Допускається використання систем з 68М зв’язком або ремонт існуючих систем ОДС. Склад кошторисної частини документації та розрахунки у відповідності Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва». При розробці інвесторської документації гранична вартість окремих матеріальних ресурсів та обладнання (устаткування) приймається за даними Протоколу погодження вартості матеріальних ресурсів між Виконавцем та Замовником.

Лікарняний ліфт — це особливий вид ліфта, який призначений для транспортування пацієнтів, медичного обладнання та інших медичних матеріалів у лікарнях і медичних установах. Цей тип ліфта має спеціальні властивості, щоб відповідати унікальним потребам медичних закладів.

Капітальний ремонт ліфтів (КапР) — виконується після закінчення призначеного терміну експлуатації ліфта (25 років), а також за замовленням власника для відновлення дієздатності ліфта з повною або частковою заміною основних вузлів і деталей.

Після 25 років експлуатації проводиться обстеження ліфта для визначення можливості його подальшої роботи.

Відповідно до висновків експертної комісії «Київського експертного центру Держгірпромнагляду України» від 2012-2018 років ліфтове обладнання в інституті вважається  морально і фізично застарілим, через відсутність запасних частин на ринку країни, з метою підвищення безпечної і надійної експлуатації та обслуговування, рекомендовано провести модернізацію або заміну ліфтів на ліфти , які відповідають високим технічним рівням безпеки враховуючи сучасні тенденції і европейскі стандарти.

Спеціалізовані організації в роботі керуються технічною документацією заводів-виробників ліфтів, вимогами Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ), « Правил улаштування електроустановок » (ПУЗ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), » Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів » (ПТЗЗП), технологічними процесами і інструкціями на окремі види робіт, а також цим Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні. Роботи з кап ремонту ліфтів можуть виконувати тільки ті спеціалізовані організації, які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України на виконання цих робіт, досвідчених працівників, які мають відповідні дозвільні документи, та фахівців — електромеханіків з досвідом роботи.

Основні технічні вимоги:

Надійна робота - надійність — це першочергове завдання під час проектування рішень забезпечення мобільності для медичних установ. Керування доступом — на першому місці в роботі аварійних ліфтів, воно дає змогу призначати вибрані ліфти для обслуговування травматологічних відділень і транспортування з високими вимогами до санітарно-гігієнічних норм. 

Гігієнічне проектування - поверхні ліфта є зносостійкими, без гострих країв і виготовлені з нержавіючої сталі, яку легко очищувати. Панель керування в кабіні забезпечує безліч варіантів розміщення для максимального спрощення доступу до неї.

Технологія сталого розвитку - дані про екологічність ліфтів впродовж строку їх служби мають міститься в Декларації про екологічну продукцію (EPD. Це стає важливим кроком в оцінці екологічних показників продукції, підкреслюючи безперервну роботу у сфері розробки раціональних рішень.

Ефективне використання енергії - додаткові технології та елементи керування, що можуть заощадити до 70 % енергії під час експлуатації.

Швидке реагування - запроектована система технічного обслуговування, яка дасть змогу підтримувати оптимальний режим роботи ліфта впродовж усього строку експлуатації. Система керування має підключатися до системи керування установи, що забезпечить ще швидше реагування та керування

Легкість у користуванні - панелі керування можна розмістити нижче, через що буде зручніше користуватися ними з інвалідного візка.

Завантажити файл для детального перегляду інформації >>>Інші матеріали