• Русский (ru)
  • Українська (ua)

діагностика
(044)288-01-32
(044)486-36-36
реєстратура
(044)486-18-65

Клініка №7: Відділення патології стопи та складного протезування

Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
м. Київ 01601
3 поверх клінічного корпусу (праве крило)

Контактний телефон:
+38 (044) 486-26-89
+38 (044) 486-24-87

Інше:
www.footclinic.com.ua

7klinika@gmail.com
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця
з 9:00-17:00

Консультаційні дні:
Четвер
з 9:00-16:00

Операційні дні:
Понеділок, Середа


LyabakhAP

Завідувач клінікою:

Автор більше 100 наукових робіт, у тому числі 2 монографій та 11 авторських свідоцтв на винаходи, основні наукові праці присвячені хірургічному лікуванню та реабілітації хворих з травматичними дефектами кінцівок, ішемічною контрактурою стопи, профілактиці та зменшенням кількості ампутацій у пацієнтів з глибокими трофічними розладами на грунті облітеруючих ангіопатій, впроваджувач принципово нового підходу до проектування та виконання корегуючих остеотомій та резекцій стопи, оснований на стандартизованій схемі клініко-рентгенологічного обстеження та оригінальній методиці інтраопераційної розмітки, доктор медичних наук, професор.

Лябах Андрій Петрович

Відділення патології стопи та складного протезування ДУ «ІТО НАМН України», надає весь спектр оперативних втручань хворим з ортопедичними захворюваннями та деформаціями стопи, а також наслідками травм опорно-рухового апарату нижньої кінцівки за найновітнішими методиками. В клініці щороку виконується понад 1000 оперативних втручань з приводу травм, хибних суглобів, пошкоджень сухожиль і зв`язок, ортопедичних захворювань, деформацій стопи, а також ортопедичне лікування хворих на цукровий діабет.

Пріоритетними напрямками в роботі клініки є складні реконструктивні оперативні втручання при багатоплощинних деформаціях стопи, важких травмах гомілково-стопного суглоба, та ортопедичне лікування хворих на цукровий діабет. Фахівці клініки надають консультативну допомогу з питань медичної реабілітації хворих з патологією нижньої кінцівки.

На базі клініки працює ортопедо-онкологічний підрозділ, що займається проблематикою, та оперативним лікуванням онкологічних захворювань апарата руху та опори.

Види хірургічних втручань:

  • Реконструктивні оперативні втручання при багатоплощинних (вроджених та набутих) деформаціях стопи.
  • Реконструктивні оперативні втручання при наслідках травм гомілково-стопного суглоба.
  • Оперативне лікування переломів кісток стопи та гомілково-стопного суглоба.
  • Оперативне лікування при травматичних ушкодженнях м`ягкотканинних структур стопи та гомілково-стопного суглоба.
  • Найновітніші методики оперативного лікування Hallux valgus, та молоткоподібних пальців стопи.
  • Хірургічне лікування діабетичної стопи.
  • Оперативне лікування переломів та хибних суглобів кісток нижньої кінцівки за допомогою сучасних методик остеосинтезу (внутрішньокісткового, накісткового, з використанням апаратів зовнішньої фіксації і кісткової пластики).