Ковальчук Володимир Миколайович

Ковальчук Володимир Миколайович

Автореферат (ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ)

Відгук професора Кваша В. П.

Відгук професора Полуляха М. В.

Дисертaцiя нa здoбуття нaукoвoгo ступеня кaндидaтa медичних нaук