• Русский (ru)
  • Українська (ua)

діагностика
(044)288-01-32
(044)486-36-36
реєстратура
(044)486-18-65

Науково-організаційний методичний відділ

Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
м. Київ 01601
2-ий поверх;

Контактний телефон:
(044) 234–73–33
(044) 486-28-53 друкарня
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця
з 9:00-17:00

Консультаційні дні:
За домовленістю


Фото Долгополов1Керівник —
ДОЛГОПОЛОВ Олексій Вікторович
доктор медичних наук

У відділі працюють два доктори та три кандидати медичних наук.

Провідним завданням відділу є вивчення стану ортопедо-травматологічної допомоги в областях України та розробка заходів щодо її покращання. На підставі узагальнення багаторічного досвіду розроблено чітку систему надання ортопедо-травматологічної допомоги населенню України,програму медико-соціальної реабілітації хворих і інвалідів з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату.

Науково-організаційний відділ здійснює заходи щодо аналізу служби спеціалізованими кадрами та планує підвищення кваліфікаційної категорії ортопедів-травматологів на курсах стажування та інформації, на робочих місцях.

Відділ планує та організовує проведення з’їздів, науково-практичних конференцій, пленумів, семінарів, нарад та контролює виконання прийнятих рішень.

Видавнича діяльність відділу включає підготовку та видання програм і матеріалів з’їздів, конференцій, відомчих збірок, методичної літератури. Відділ планує та сприяє впровадженню нових наукових розробок, методичних рекомендацій,інформаційних листів у практику охорони здоров’я.

Наукова діяльність відділу включає керівництво дисертаціями, виконання наукової тематики з питань вдосконалення системи організації ортопедо-травматологічної допомоги у відповідності до потреб суспільства, його соціально-економічного стану.

Група науково-медичної інформації проводить патентно-інформаційні дослідження при плануванні та виконанні НДР з метою підвищення технічного рівня медичних пристроїв, апаратів, інструментів, лікарських засобів, імунопрепаратів, способів профілактики, діагностики і лікування, які створюються в інституті, забезпечення їх патентоспроможності, патентної чистоти та конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Практична діяльність полягає в інформативному забезпеченні пріоритетних поточних та перспективних планових наукових тем інституту.