• Русский (ru)
  • Українська (ua)

діагностика
(044)288-01-32
(044)486-36-36
реєстратура
(044)486-18-65

Науково – медична бібліотека

Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
м. Київ 01601
2 поверх

Контактний телефон:
(044) 486–29–02
Графік роботи:Фото Немирович-БулгаковаЗавідувач —
НЕМИРОВИЧ-БУЛГАКОВА
Оксана Іванівна

Наукова бібліотека інституту є значним спеціалізованим інформаційним, культурним і науковим центром, впроваджує передові досягнення медичної науки у практику охорони здоров’я, оперативно забезпечує виконання планових науково-дослідних тематик і дисертацій з питань травматології та ортопедії.

Історично сформований протягом століття унікальний спеціалізований галузевий книжковий фонд бібліотеки має велику наукову цінність і становить понад 56.000 примірників, у тому числі 600 дисертацій, 6100 авторефератів та методичних рекомендацій, 12.000 примірників іноземних видань, 50 назв вітчизняної та зарубіжної періодики з 1880 року по теперішній час.

У фондах бібліотеки ретельно зберігаються і мають велике значення для національного культурного надбання рідкісні та раритетні публікації з питань медицини М. І. Пирогова, І. І. Мечнікова, І. П. Павлова, прижиттєві книжкові колекції основоположників української ортопедії-травматології М. І. Ситенка, К. Ф. Вегнера, М. П. Новаченка, Ф. Р. Богданова, зарубіжних учених. Наукову цінність становлять енциклопедії, довідники, словники, атласи: Енциклопедичний словник» Брокгауза і Єфрона у 82-х томах (1890 р.), «Большая медицинская энциклопедия» 1-е видання (1928 р.), «Словник української мови» Б. Грінченка (1907 р.), «Енциклопедія оперативної хірургії» (у 14-ти томах, Париж) тощо.

Питому частину бібліотечних ресурсів складають періодичні вітчизяні та зарубіжні видання, зокрема “Ортопедия и травматология” (з 1927 р.), “Journal of Bone and Joint Surgery” (з 1926 р.), “Revue d’Orthopedie” (з 1903 р.).

Наукові ресурси медичної бібліотеки багатоаспектно відображені системою каталогів (алфавітним, предметним, систематичним), картотек, що становить понад 220 тис. бібліографічних описів.

Фото библиотекаПріоритетними та потенційно-інноваційними напрямками роботи бібліотеки є оптимізація використання бібліотечних фондів на різних носіях; впровадження автоматизації та комп’ютеризації; активне використання сучасних баз даних та Інтернету, придбання електронних документів і матеріалів. Наукова бібліотека оснащена двома комп’ютерами, має принтер, ксерокс, підключена до мережі Інтернет.

Відповідаючи потребам часу, бібліотекарі застосовують нові технології і додаткові послуги, оперативно довідково-бібліографічно забезпечують цільові медичні НДР, комплексні урядові програми у галузі травматології та ортопедії. Щорічно обслуговується понад 1000 користувачів різних категорій, яким видається понад 40 тис. примірників документів з питань патології опорно-рухового апарату, ендопротезування, мікрохірургії, остеомієліту, пластичної хірургії, регенерації кісткової тканини, реабілітації, спортивної травми тощо.