Кабацій Мирослав Степанович

Кабацій Мирослав Степанович

Кандидат медичних наук, доцент.
Старший науковий співробітник.
Керівник відділу захворювань суглобів у дітей.