• Русский (ru)
  • Українська (ua)

діагностика
(044)288-01-32
(044)486-36-36
реєстратура
(044)486-18-65

Лабораторія імунології

Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
м. Київ 01601
Консультативно-поліклінічний корпус, 7 поверх (вхід з боку провулка Чеховський, 7)

Контактний телефон:
(044) 486–86–65
Графік роботи:Фото ПанченкоКерівник —
ПАНЧЕНКО Леся Михайлівна
кандидат медичних наук

У лабораторії працюють два кандидати медичних наук. Напрямками наукової діяльності лабораторії є вивчення властивостей мезенхімальних (стромальних) стовбурових клітин — остеогенних клітин-попередників кісткового мозку людини в нормі і патології та їх ролі в остеогенезі при ортопедо-травматологічних захворюваннях.
Практичний напрямок — використання показників клітинного та гуморального імунітету в діагностиці та лікуванні
ортопедо-травматологічних хворих.

В лабораторії розроблені схеми імунокорегуючої терапії при локальних та системних захворюваннях опорно-рухового апарату. Особливістю імунокорекції при системних захворюваннях є етапний метод. На першому етапі проводиться максимальне усунення факторів імуносупресорної дії, а на наступних — призначаються імунотропні препарати згідно
з показниками імунограми.

фото иммунологияСпівробітниками лабораторії розроблена методика клонування мезенхімальних (стромальних) стовбурових клітин кісткового мозку людини, яка дозволяє визначати остеогенні потенції кісткової тканини. Встановлено, що регенераторний потенціал кісткової тканини в нормі і патології визначається за допомогою ефективності клонування остеогенних клітин-попередників, кількості ядровмісних та остеогенних клітин-попередників кісткового мозку в 1 см³ спонгіозної тканини.
Розроблена тест-система, яка дозволяє визначити безпосередній вплив хімічних та фізичних факторів на показники регенераторного потенціалу кісткової тканини людини.