Переломи зап’ястка

Переломи зап’ястка

Переломи човноподібної кістки

1. Перелом човноподібної кістки без зміщення

p1p2

Лікування

Консервативне

Циркулярна гіпсова пов’язка від в\3 передпліччя до голівок п’ясткових кісток з фіксацією 1-ї п’ясткової кістки 2 міс

 • свіжий перелом

 

Оперативне

Мінімальний долонний доступ фіксація спеціалізованим гвинтом без шляпки, інтраопераційний рентгенологічний контроль + лікування без іммобілізації

 • несвіжа травма (3 тиж.)
 • перелом у викокомотивованого пацієнта (спортсмен, представницька робота не сумісна з використанням іммобілізційних повязок)
 • лікування без іммобілізації, делікатна рання дозована мобілізація

 

2. Перелом дистальної третини та тіла човноподібної кістки зі зміщенням

p4 p3

Лікування

Консервативне

Циркулярна гіпсова пов’язка від в\3 передпліччя до голівок п’ясткових кісток з фіксацією 1-ї п’ясткової та основної фаланги 2-го пальця (пістолетне положення)кістки 2

 • Тільки при проти показах до хірургічного лікуванняОперативне

Долонний доступ фіксація спеціалізованим стягуючим гвинтом без шляпки, інтраопераційний рентгенологічний контроль + циркулярна гіпсова пов’язка від в\3 передпліччя фіксацією 1-ї п’ясткової кістки 2 міс)

Зміщення у вигляді

 • суглобової сходинки (1 мм і більше)
 • діастазу між фрагментами
 • рентген та КТ-ознаки кутового зміщення
 • розвиток нестабільності кистьового суглоба

 

3. Перелом проксимальної третини човноподібної кістки зі зміщенням

p5

 

Лікування

Консервативне

Тільки при проти показах до хірургічного лікування

 

Оперативне

Тильний доступ фіксація аутологічним кістковим штифтом, або спеціалізованим стягуючим гвинтом малого діаметра без шляпки + циркулярна гіпсова пов’язка від в\3 передпліччя фіксацією 1-ї п’ясткової кістки 2 міс.

 • передопераційне КТ
 • мінімальне розсічення суглобової капсули
 • можлива затримка\відсутність консолідації
 • асептичний некроз фрагмента

 

Перилунарні пошкодження

1. Черезчовноподібно-перилунарний переломовивих

p6 p7

Лікування

Консервативне

Завжди хірургічне лікування (вкрай нестабільний перелом човноподібної кістки, який не зростеться)
Тільки при абсолютних протипоказах загального порядку (тяжкий соматичний стан, інфекція)

 • Усунення зміщення, циркулярна гіпсова повязка 3 місяці

 

Оперативне

Поряд з усуненням вивиху, репозиція, фіксація та консолідація самого нестабільного місця цього ушкодження – перелому човноподібної кістки, – запорука доброго структурно-функціонального результату лікування

 • тильний доступ
 • усунення вивиху
 • репозиція човноподібної кістки
 • кісткова пластика її дрібних дефектів
 • фіксація спеціалізованим гвинтом без шляпки
 • інтраопераційний рентгенологічний контроль

 

2. Переломо-вивихи складної конфігурації (через шилоподібно- черезчовноподібно-черезголівчасто-перилунарний вивих)

p8 p9

Лікування

Консервативне

тільки при абсолютних протипоказах загального порядку (тяжкий соматичний стан, інфекція)
репозиція, гіпсова повязка 8 тиж

 • як підготовка до операції – спроба закритого усунення грубих зміщеннь для профілактики судинноневрологічних розлаідів;
 • завжди хірургічне лікування (вкрай нестабільний перелом човноподібної кістки, який не зростеться

Оперативне

Відкрите усунення вивиху з с ретельним усуненням всіх міжзапястних дисоціацій

Усунення розгинальної установки півмісяцевої кістки, ротаційного підвивиху човноподібної кістки та фіксація спицями 1мм.

Переломи човноподібної та голівчастої кістки фіксуються через тильний доступ спеціалізованими гвинтом без шляпки, дефекти човноподібної кістки виповнюються кістковою пластикою.

Зміщення шилоподібного відростку променевої кістки, перелому тригранної кістки співставляються по суглобовій поверхні та фіксуються спицями. Фіксація в гіпсовій шині 8 тиж до ознак консолідації човноподібної кістки.

У разі грубого долонного зміщення з вираженою компресійною нейропатією додатково долонний доступ, реліз карпального каналу та ушивання капсули кистьового суглоба з долонного боку.

 

 • досвід виконання таких втручань
 • стягуючі гвинти без шляпки
 • дистрактор
 • рентгеноконтроль
 • комбіновані доступи
 • реліз карпального каналу при невропатіях

 

3. Складні уламкові переломовивихи з повним позасуглобовим зміщенням або руйнуванням окремих кісток та їх фрагментів

p10 p11

Видалення проксимального ряду кісток зап’ястка, іммобілізація в короткій гіпсовій шині 4 тиж.

 • неможливість (недоцільність) використання анатомічного відновлення
 • тренований спеціаліст
 • делікатне видалення кісток зі збереженням зв’язкового апарату (променево-човноподібно-голівчаста зв’язка)