Переломи ключиці

Переломи ключиці

Переважна більшість усіх переломів ключиці підлягають консервативному лікуванню !!!

Показання до консервативного лікування

Переломи без або з незначним (менше  2 см) зміщенням

Важкий соматичний стан хворого

Показання до оперативного втручання на ключиці

  • Відкриті переломи ключиці
  • Переломи ключиці зі зміщенням та супутнім пошкодженням судинно-нервового пучка
  • Переломи ключиці зі зміщенням у поєднанні з переломами лопатки (флотуюче плече)
  • Переломи ключиці зі зміщенням у поєднанні з переломами ребер з цієї сторони

 • Переломи дистальної третини ключиці зі зміщеним малим дистальним фрагментом та пошкодженням зв’язок акроміально-ключичного зчленування
 • Зміщення уламків ключиці або їх «вкорочення» більше 2 см
 • Переломи ключиці з сегментарним зміщеним проміжним уламком, який розташований поперечно та може травмувати судинно-нервовий пучок або проколоти шкіру

Оперативне лікування

Доступ – передній повздовжній на рівні або трохи вище ключиці. При локалізації перелому ключиці в дистальній третині – можливе використання поперечного доступу «удар шаблі»

Фіксація
При переломах які локалізуються у проксимальній та середній третині ключиці – відкрита репозиція і внутрішня фіксація прямою вузькою LCDCP або реконструктивною пластинами з гвинтами 3,5 мм по передній або верхній поверхні.

Також можливо використання попередньо модельованої S-подібної 3,5 мм спеціальної пластини для ключиці по верхній її поверхні.

При простих та косих типах перелому для остеосинтезу мають застосовуватись стягуючі гвинти або пластини, які створюють міжуламкову компрессію. При складних, багатоуламкових переломах застосовуються довгі мостоподібні пластини.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО!!! використання 1/3 трубчастих жолобуватих пластин для остеосинтезу ключиці!!!

У підлітків, молодих жінок та людей похилого віку можливе використання ретроградного інтрамедулярного остеосинтезу  шпицею Ілізарова (діаметром 2мм). Але це потребує додаткової зовнішньої іммобілізації  пов’язкою Дезо протягом 4 – 6 тижнів з моменту оперативного втручання.

При переломах дистальної третини ключиці з малим дистальним фрагментом та пошкодженням зв’язок акроміально-ключичного зчленування можливе використання спеціальної гачкоподібної 3,5 мм пластини для ключиці, або спеціальних фігурних попередньо модельованих пластин для дистальної третини ключиці, або трансартикулярної фіксації перелому за Вебером (двома шпицями Кіршнера та 8-подібною дротяною петлею) через ключично-акроміальний суглоб.

 

Тип А Тип В Тип С
Медіальні переломи
Переломи  діафізу
Латеральні переломи
А1 – позасуглобові
В1 – Прості
С1 – позасуглобові
А2 – Внутрішньосуглобові
В2 – Бамперні
С2 – Внутрішньосуглобові
А3 – Багатоуламкові
В3 – Багатоуламкові