Переломи дистального епіметафізу плечової кістки

Переломи дистального епіметафізу плечової кістки

А1.1. Позасуглобовий перелом (відрив) латерального виростка плечової кістки

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Невеликий фрагмент, який не впливає на стабільність суглоба;
Мінімальне зміщення уламків (не більше
2-3 мм).
Оперативне
Відкрита репозиція, внутрішня фіксація гвинтом Відкритий перелом
Великий фрагмент зі зміщенням
Нестабільність суглоба
Ущемлення фрагмента

А1.2. Позасуглобовий перелом (відрив) медіального виростка плечової кістки

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Невеликий фрагмент, який не впливає на стабільність суглоба;
Мінімальне зміщення уламків (не більше
2-3 мм).
Оперативне
Відкрита репозиція, внутрішня фіксація гвинтом Відкритий перелом
Великий фрагмент зі зміщенням
Нестабільність суглоба
Ущемлення фрагмента
Компресія нерва

А1.3. Позасуглобовий перелом (відрив) медіального виростка плечової кістки з ущемленням фрагмента.

Лікування тільки Оперативне
Відкрита репозиція, внутрішня фіксація гвинтом Усі ущемлені фрагменти вимагають відкритої репозиції та фіксації.

А 2.1/2 Простий косий позасуглобовий перелом метафізу плечової кістки (лінія перелому донизу латерально /донизу медіально А2.2)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Мінімальне зміщення
Оперативне
Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи з важким ушкодженням м’яких тканин (яку в подальшому при відсутності репозиції доцільно замінити на внутрішню)
Нестабільний перелом у соматично лабільних пацієнтів (політравма)
Відкрита репозиція, внутрішня фіксація пластиною або у молодих людей при гарній якості кістки остеосинтез гвинтами та шпицями Відкриті  переломи
Зміщення або повторне зміщення
Ушкодження нервів та судин
Супутні травми верхньої кінцівки
Патологічний перелом

А 2.3 Простий косий позасуглобовий перелом метафізу плечової кістки (поперечна лінія перелому)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Мінімальне зміщення і нестабільність суглоба
Надвиросткові переломи плечової кістки у дітей
Оперативне
Закрита або відкрита репозиція; апарат зовнішньої фіксації Відкриті  переломи 2-3 ст.
Супутні травми верхньої кінцівки
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація двома  пластинами (задній доступ з остеотомією олекранона) Відкриті  переломи 1 ст.
Зміщення або повторне зміщення
Ушкодження нервів та судин
Супутні травми верхньої кінцівки
Патологічний перелом

А 3.1. Позасуглобовий багатоуламковий клиноподібний перелом  метафізу плечової кістки без подрібнення клиноподібного уламка ( А 3.2. – багато фрагментарний перелом клиноподібного уламка)

 

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Ізольована травма
Закритий перелом
Незначні зміщення
Оперативне
Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст.
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація двома пластинами (задній доступ з остеотомією олекранона) Відкриті  переломи 1 ст.
Закриті переломи
Значне зміщення або повторне зміщення
Ушкодження нервів та/або судин
Супутні травми верхньої кінцівки
Патологічний перелом

А 3.3. Позасуглобовий багатоуламковий клиноподібний перелом  метафізу плечової кістки (кожна колона може мати клиноподібний фрагмент або багато фрагментів)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Ізольована травма
Закритий перелом
Незначні зміщення уламків
Оперативне
Закрита або відкрита репозиція; трансартикулярний апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи з важким ушкодженням м’яких тканин (яку в подальшому при відсутності репозиції доцільно замінити на внутрішню)
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація двома пластинами (задній доступ з остеотомією олекранона) Відкриті  переломи 1 ст.
Закриті переломи
Значне зміщення або повторне зміщення
Ушкодження нервів та/або судин
Супутні травми верхньої кінцівки
Патологічний перелом

В 1. Сагітальний перелом латеральної  частини епіфізу плечової кістки: B 1.1  – перелом голівочки, В 1.2 – чрезблоковий простий, В 1.3  – чрезблоковий багатофрагментарний.

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація гвинтами Простий перелом
Добра якість кісткової тканини
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація пластиною Великі розміри фрагментів
Пацієнти зі значним фізичним розвитком
Низька якість кісткової тканини
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація погружними гвинтами та пластиною Переломи типу В 1.3

В 2.1 Простий сагітальний чрезблоковий перелом медіальної  частини епіфізу

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація гвинтами Всі переломи типу В 2.1.

В 2.2 Простий сагітальний чрезблоковий перелом медіальної  частини епіфізу (через ямку для короноподібного виростка) із зміщенням фрагментів

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація гвинтами та пластиною Всі переломи типу В 2.2.

В 2.3 Простий сагітальний багатоуламковий перелом медіальної частини дистального епіфізу плечової кістки.

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація гвинтами та пластиною Всі переломи типу В 2.3.

В 3.1  Фронтальний перелом  голівочки плечової кістки.

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація  гвинтами Всі переломи типу В3.1.

В 3.2  Фронтальний перелом  блоку плечової кістки.

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація погружними гвинтами Всі переломи типу В 3.2.

В 3.3 Фронтальний перелом  блоку  та голівочки плечової кістки.

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація пластиною та гвинтами Всі переломи типу В 3.3.

С 1. Складний перелом обох виростків дистального відділу плечової кістки (простий метаепіфізарний +  простий внутрішньосуглобовий)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне (задній доступ з остеотомією олекранона)
Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст. (яку в подальшому при відсутності репозиції доцільно замінити на внутрішню)
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація перпендикулярними пластинами (у фронтальній та сагітальній площині) Для додаткової біомеханічної стабільності за умови доброї якості кісткової тканини.
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація паралельними пластинами (у сагітальній площині) За необхідності використання декількох дистальних гвинтів.

С 2. Складний перелом обох виростків дистального відділу плечової кістки (багатоуламковий метаепіфізарний + простий внутрішньосуглобовий)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне (задній доступ з остеотомією олекранона)
Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст. (яку в подальшому при відсутності репозиції доцільно замінити на внутрішню)
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація перпендикулярними пластинами (у фронтальній та сагітальній площині) Для додаткової біомеханічної стабільності за умови доброї якості кісткової тканини.
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація паралельними пластинами (у сагітальній площині) За необхідності використання декількох дистальних гвинтів.

С 3. Складний перелом обох виростків дистального відділу плечової кістки (багатоуламковий метаепіфізарний + простий внутрішньосуглобовий)

Лікування
Консервативне (іммобілізація) Консервативне лікування не показано для цих переломів, якщо немає загальних протипоказів до операції.
Оперативне (задній доступ з остеотомією олекранона)
Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст. (яку в подальшому при відсутності репозиції доцільно замінити на внутрішню)
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація перпендикулярними пластинами (у фронтальній та сагітальній площині) Для додаткової біомеханічної стабільності за умови доброї якості кісткової тканини.
Відкрита репозиція; внутрішня фіксація паралельними пластинами (у сагітальній площині) За необхідності використання декількох дистальних гвинтів.